Contact form

* fields marked with an asterisk are required


Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest TrokenTech sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-517, ul. Bardzka 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IV Wydz. Gosp. KRS pod numerem KRS 0000342475, e-mail: biuro@farbyspecjalistyczne.pl . Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.

TrokenTech Sp. z o.o.
ul. Bardzka 60
50-517 Wrocław

Company headquarters and Wrocław branch
ul. Bardzka 60
50-517 Wrocław

Sales and technical advisors:
+48 71 794 43 44 ext. 1
biuro@farbyspecjalistyczne.pl

Logistics:
+48 71 794 43 44 ext. 2
logistyka@farbyspecjalistyczne.pl

Accounting:
+48 71 794 43 44 ext. 3

Katowice branch
al. Roździeńskiego 188B
40-203 Katowice

Sales and technical advisors:
+48 32 413 15 53 ext. 1
katowice@farbyspecjalistyczne.pl

Warszawa branch
ul. Marywilska 38
03-228 Warszawa

Sales and technical advisors:
+48 22 231 81 36 ext. 1
warszawa@farbyspecjalistyczne.pl

Opening hours for all branches
Moday-Friday 8:00-16:00
Saturday-Sunday closed